Nu ingår försäkring när du hyr ut via Rentl

2017.08.16
Johan Hedkvist
2792

Nu ingår försäkring när du hyr ut via Rentl

Rentl har en Allriskförsäkring i samarbete med Svedea. Den försäkrar sakerna som hyrs ut via Rentl under perioden som de är uthyrda. Försäkringen gäller både privatpersoner och företag och ingår automatiskt när du använder Rentl - men endast om hyran är betald via Rentl.

 

För vem, var och när gäller försäkringen? 

Försäkringen gäller för den försäkrade som hyr ut egendom (ägaren av egendomen) för skada som inträffar inom Sverige. Försäkringen gäller under den tid egendomen är uthyrd. Från det att den lämnas ut av ägaren till dess den är åter hos ägaren. 

 

Vad gäller försäkringen för och vilken ersättning lämnas? 

Vid uthyrning av egendom med nyvärde (vad egendomen kostade som ny) överstigande 30.000 kronor eller hem, villa, fritidshus, garage, annan byggnad eller motorfordon, lämnar försäkringen ersättning för avdragen självrisk från ägarens ordinarie försäkring, dock högst med 10 000 kronor.

Lämnas inte ersättning från ordinarie försäkring lämnas inte heller ersättning från denna försäkring. För andra uthyrda objekt än de som anges ovan, lämnas ersättning för inträffade allriskskada intill egendomens marknadsvärde, dock högst med 30 000 kronor. Med allriskskada menas plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av egendomen.

 

Vad är självrisken vid skada?

Vid allriskskada gäller försäkringen med en självrisk av endast 300 kronor vid varje skadetillfälle. När försäkringen lämnar ersättning för självrisk avdrages ingen självrisk. 


 

Vad är försäkrat? 

Försäkringen omfattar samtliga uthyrda objekt som godkänts av Rentl. 

Försäkringen omfattar dock aldrig följande egendom: 

  • Flygfarkoster (flygplan, drönare, modellflyg etc.). 
  • Andra båtar eller flytetyg än fritidsbåt.
  • Fordon med vikt överstigande 3 500 kg.
  • Vapen eller delar till vapen.
  • Smycken och klockor.
 

Vad finns det för undantag och begränsningar i försäkringen?

Bland annat gäller försäkringen inte:
  • om den försäkrade eller hyrestagaren har framkallat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
  • inte för skada bestående av repor eller skav om detta inte påverkar egendomens användbarhet. 
 

Sammanfattning

Hyresobjekt (ej motorfordon) under 30 000: De är helt försäkrade och din självrisk för denna försäkring är endast 300 kronor.

Hyresobjekt över 30 000 och motorfordon: De behöver en egen försäkring men vi betalar din självrisk upp till 10 000

 

Klicka här för att läsa fullständiga villkoren för ovan beskrivna försäkring.

 
Artikelns författare
Johan Hedkvist

VD Rentl