Superframgång för Rentl!!

2016.07.29
Johan Hedkvist
725

Superframgång för Rentl!!

Vi är så stolta över att vi under vår finansieringsrunda på Fundedbyme har fått in nästan 200 individer som köper andelar av Rentl från 15 olika länder som precis som vi tror stenhårt på vårt koncept och vår fortsatta framgång. Vi har fått in över 300% mot det mål vi satte upp med kampanjen vilket ger oss ännu större förutsättningar att snabbare verkställa vår plan att bli den ledanden tjänsten för alla typer av uthyrningar i Sverige. När vi etablerat oss som den ledande tjänsten för uthyrning i Sverige kommer vi fortsätta vårt erövringståg, i första hand i Europa men sedan resten av världen.

Delningsekonomin, som är den marknad vi verkar inom, är enbart i sin linda och potentialen är enorm. Marknaden bedöms växa väldigt kraftigt de nästkommande åren och beräknas omsätta 3000 miljarder kronor globalt 2025 enligt en analys från PwC.

Nu kör vi igång på allvar och satsar rejält för att säkerställa att vi blir den ledande aktören inom uthyrning av det du har i hemmet.

Vi ses där ute!

Med soliga sommarhälsningar
Johan och David
Grundarna av Rentl

Artikelns författare
Johan Hedkvist

VD Rentl